Over ons

Welkom bij Het Groene Spoor

De werkgroep “Het Groene Spoor” is opgericht in 2007. Ons doel is om een groene verbinding tot stand te brengen tussen de binnenstad van Amersfoort (vanaf de rivier de Eem) tot aan het bos Birkhoven. Daarbij proberen we gebruik te maken van de open terreinen (tijdelijk of definitief) die gelegen zijn aan de noordzijde van de spoorlijnen (het centraal station Amersfoort en het rangeerterrein). Beoogd wordt de omwonenden, zowel bewoners als bedrijven, deel te laten nemen in de aanleg en het beheer van de delen van Het Groene Spoor. Daartoe dienen per deelgebied belanghebbenden groepen te worden georganiseerd. Deze belanghebbenden krijgen een afvaardiging in de werkgroep Het Groene Spoor.

Groen doet goed, van Eem tot park Birkhoven!”

ONZE VISIE

Maatschappelijke betrokkenheid

De werkzaamheden van inrichting en onderhoud van de groene buitenruimte van ons spoor doen we in goed…

Biodiversiteit

In het kader van die leefbaarheid wordt uitdrukkelijk gekozen voor soorten van beplanting en voorzieningen die…

Klimaatbestendigheid

Als organisatie kunnen we weinig doen aan de uitstoot van broeikasgassen. Wel kunnen we werken aan de…

ONZE PROJECTEN

Geveltuinen Piet Mondriaanlaan blok 2

Met de bewoners van de Piet Mondriaanlaan tussen de Nieuwe Poort en de Soesterweg proberen we de verharding van hun privé stoep aan de voorzijde van
 • Onderhanden projecten

Geveltuinen Piet Mondriaanlaan blok 1

Met de bewoners van de Piet Mondriaanlaan tussen de Nieuwe Poort en de Soesterweg proberen we de verharding van hun privé stoep aan de voorzijde van
 • Onderhanden projecten

De Piet Mondriaanlaan wordt klimaatlaan

In de laan meer verschillende bloeiende en vruchtdragende bomen met op het maaiveld vaste planten met bloemen in bijna elke maand. Mooi om te zien
 • Video

Vizier III

Nadat in het najaar van 2022 beplanting en belijning van een trapveld zijn gerealiseerd in het groene Vizier III tussen de Soesterhof en Holland
 • Onderhanden projecten

Dieren verblijven

Biodiversiteit bestaat niet alleen uit planten en voorzieningen voor mensen> Voor twee Imkers hebben we met vrijwilligers van RoyalHaskoningDHV
 • Oude projecten

Sporen van bloemen

Het past natuurlijk bij Het Groene Spoor om ook wel eens sporen te trekken. Zo hebben we gesponsord door bedrijven en personen een 106 meter lang
 • Oude projecten

Tijdelijk park De Wachtkamers

Het tijdelijk park De Wachtkamers, was een grote actie in 2013. Na onderzoek door de explosieve opruimingsdienst werden 430 plekken vrijgegeven waar
 • Oude projecten

Speelplaatsen (zand wagen en b83)

De eerste uitvoeringsprojecten van Het Groene Spoor bestaan uit een tweetal speel voorzieningen. Een over hoek van grond op de aansluiting van de
 • Oude projecten

Restauratie Hein Otto plantsoen

Hein Otto was de landschapsarchitect voor de NS. Op de wagenwerkplaats zijn nog relicten van zijn ontwerpen te vinden, zoals de oprijlaan vanaf de
 • Geplande projecten

Gevel Albert Fikspad appartementengebouw

In het gedeelte van de Piet Mondriaanlaan waar we actief zijn met geveltuinen ontbreekt nog een laatste stuk: de naar de laan gekeerde gevel van het
 • Geplande projecten

Piet Mondriaanplein met Arcadis

Met het Ingenieursbureau Arcadis is een plan opgesteld om zowel het Piet Mondriaanplein als een stuk van de gelijknamige laan verder te van stenen
 • Geplande projecten

Brouwerstunnel

Op de route over de Mondriaanlaan ligt de brouwerstunnel een fietstunnel van binnenstad naar het Soesterkwartier. Op het dek van die tunnel kan
 • Geplande projecten

Boomspiegels Piet Mondriaanlaan

Op vrijdag 10 maart vergroten we met vrijwilligers van het Ingenieursbureau Arcadis 17 boomspiegels. De huidige oppervlakte van 0,9 m2 wordt
 • Geplande projecten

Smiley

Op twee geluidwallen hebben we een aantal jaar geleden een smiley van narcissen gepoot met een doorsnede van drie meter. Deze vrolijke en veel
 • Onderhanden projecten

Geveltuintjes Piet Mondriaanlaan blok 3

Met de bewoners van de Piet Mondriaanlaan tussen de Nieuwe Poort en de Soesterweg proberen we de verharding van hun privé stoep aan de voorzijde van
 • Onderhanden projecten

Middenberm Piet Mondriaanlaan

Het maandlijks onderhoud van de Middenberm van de Piet Mondriaan op de vierde zaterdag van maart tot en met oktober gaat ook dit jaar weer plaats
 • Onderhanden projecten

LAATSTE BLOG BERICHTEN

HET TEAM

Gijs van Valkenhoef
Voorzitter
Linkedin pagina
Chris van Rossum
Secretaris
YouTube pagina
Guido van Beek
Penningmeester
Linkedin paginaFacebook pagina
Mark Kino
Tuinontwerper
Linkedin paginaYoutube paginaFacebook pagina

ONZE SAMENWERKINGEN