Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste drie leden. (Voor de huidige samenstelling zie functies, namen en foto’s.) De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32146743. Daarnaast zijn de bestuursleden in het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen ingeschreven in het UBO-register. Voor de transparantie heeft het bestuur in een huishoudelijk regelement vastgelegd op welke wijze besluitvorming tot stand komt over en toezicht bestaat op de besteding van middelen.