Het Groene Spoor De Bijenstal

De Bijenstal

Zo’n zeventig procent van de tweehonderd belangrijkste gewassen in de wereld zoals fruit, zaden, noten en koffie, heeft insecten nodig voor goede bestuiving. Deze gratis dienst heeft een waarde van 153 miljard euro per jaar! Honingbijen en wilde bijen wonen nu in een stal van Het Groene Spoor op de Wagenwerkplaats. Deze is gesitueerd in het Wilde Westen zo’n 100 meter achter de Laswerkplaats/Per Expressie loods. In de bijenstal is ruimte voor 4 bijenkasten. Imkers uit het Soesterkwartier kunnen van de bijenstal gebruik maken.

Moestuinen in de buurt krijgen rijkere oogsten en bloementuinen veel meer bloemen dankzij de bestuiving door de bijen. De bijen nemen bij hun bloembezoek een beetje nectar en stuifmeel mee. Zij maken voorraden voor periodes als de herfst en winter. In iedere kast leven zomers één koningin, ca. 35000 werkbijen en ca. 1000 mannetjes darren.

De bijenstal is in juni 2014 gerealiseerd in samenwerking met DHV.

Terug naar projecten…