Het Groene Spoor De Middenberm van de Piet Mondriaanlaan in Amersfoort

De Middenberm van de Piet Mondriaanlaan in Amersfoort

Om de Piet Mondriaanlaan meer biodivers en klimaat bestendig te maken heeft het Groene Spoor een plan gemaakt om de 4 meter brede middenberm anders in te richten. Het gras en de al jaren geleden geplante blokken met vlinderstruiken moeten worden vervangen door verschillende soorten bloeiende en vruchtdragende bomen en het maaiveld voorzien van bloeiende vaste planten die afwisselend bloeien van maart tot oktober. Dit plan is gerealiseerd met middelen van de gemeente. In ruil daarvoor verzorgen wij samen met de aanwonenden het onderhoud door maandelijks het zwerfvuil te verwijderen en het onkruid te wieden.