Het Groene Spoor Nieuws,Verslagen De vergroening van Q-park CS Amersfoort Noordzijde 2019

De vergroening van Q-park CS Amersfoort Noordzijde 2019

Nadat we ons het vorig jaar hadden voorgenomen het meest steenachtige deel van ons Groen Spoor dat zich over 2,5 km uitstrekt van de Eem in Amersfoort tot aan bosgebied Birkhoven/Bokkeduinen, te vergroenen, hebben wij twee acties ondernomen. We zijn in overleg gegaan met de verantwoordelijken voor het Q-park terrein en hebben financiële steun gezocht bij de Provincie Utrecht in het kader van Groen aan de buurt. We hebben op 11 februari onze aanvraag ingediend en van de Provincie kregen we op 14 maart het bericht dat een voucher “beleef en bewonder” is toegekend van € 1000,-.

Nadat een aanvankelijke toestemming van de zijde van de zijde van de NS: “je gaat je gang maar” weer snel was ingetrokken, is er een situatie van direct overleg ontstaan. We kregen toestemming om de plantenbakken die we van de NS hadden gekregen op het voorterrein te plaatsen. De exacte positie diende in overleg met de beheerder van Q-park te worden bepaald. Dit hebben we gedaan en ook gevraagd wat het probleem zou zijn met klimplanten in de omheining. We hadden immers in het verleden al eens klimop in het hekwerk aan de westzijde laten groeien. Het was hem niet opgevallen dat die daar groeide maar we zouden van hem geen ”ja” krijgen.

De plantenbakken die een paar jaar dienst hadden gedaan op het “’Rode Plein op de Wagenwerkplaats waren verplaats naar achter het gebouw Laswerk. Daar hebben op 3 oktober 5 jonge mannen, op proefstage bij defensie, in het kader van maatschappelijk bezig zijn, de bakken van bijna 1 m3 leeggeschept en vervoerd naar de omgeving van Q-park.

Op 8 oktober hebben we de bakken op de aangewezen plaatsen gezet en voor zover nodig gerepareerd met reparatie mat en epoxyhars. Op 10 oktober hebben we de bakken gevuld deels met zand uit de rand onder het omheinende hek, deels met de oude teelaarde vanachter Laswerk en merendeels met aangekochte en bemeste teelgrond. Ook hebben we de bodembedekkers gepoot. De grotere struiken die elders voor geplant waren, hadden hun blad nog niet verloren en dus wachtten we nog met die te verpoten. Maar de bakken waren gereed voor de 30 kinderen van de buitenschoolse opvang SKA die op 22 oktober de saaie grijze bakken komen beschilderen.

Op 28 oktober hebben we grote struiken uit hun opslag plek gehaald en in de bakken gepoot en zijn we bezig gegaan met het planten van de klimmers langs het hek. Het assortiment bestaan uit hedera, kamperfoelie, clematis en dergelijke. Daar hadden we na het uitgraven van het zand al teelaarde toegevoegd zodat de struiken in goede gemengde grond terecht kwamen. Op 25 november is deze actie afgerond door de tweede helft van de klimplanten te poten.

Helaas hebben we geen toestemming gekregen om grotere klimmers tegen de pilaren van het parkeerdek te zetten. Groen guerrilla is leuk maar die zou wel een grote inbreuk maken op het terrein van Q-park. De hekbeplanting kon geheel vanaf de openbare weg worden aangebracht.

Gerelateerde berichten