Het Groene Spoor Nieuws,Verslagen Een zonnebloemenspoor voor ons 10-jarig bestaan

Een zonnebloemenspoor voor ons 10-jarig bestaan

We wisten niet wat we met dit jubileum zouden doen tot Mark opperde ons spoor in het zonnetje te zetten met zonnebloemen. Het liefst 4 rijen breed en wel anderhalve kilometer lang vanaf de Eem tot en met de Verensmederij. We inventariseerden de (on) mogelijkheden en moesten concluderen dat op het Piet Mondriaanplein moest worden gewerkt met bakken. Langs de Pet Mondriaanlaan zouden de boomspiegels kunnen worden gebruikt. Ook elders zouden vier rijen niet mogelijk zijn maar zouden we ons aanpassen aan de mogelijkheden.

Voor het planten in bakken starten we met het maken van kweekpotjes van toiletrollen nadat het maken van dergelijke bakjes uit ook door Cliniclowns gespaarde theezakjes jammerlijk mislukt. Deze bakjes worden in een kasje achter in de tuin gezet.

 

 

 

 

 

 

 

Mark bestelt 24.000 pitjes en doet er daarvan er telkens 10 in een zakje met een folder van ons Zonnebloemen spoor om ze te verspreiden op alle manifestaties die we bezoeken.

 

 

 

 

 

 

Op NL-doet dag 11 maart beschilderen we 10 van de Nieuwe Stadsboeren overgenomen landbouwbakken in Mondriaankleuren. We krijgen daarbij hulp van leerlingen van MBO Amersfoort en hun begeleider en van Bert Kranenbarg met collega’s, presentator bij NPO radio5, die ook een aantal keer op die dag verslag doet van onze NL-doet actie. De bakken zullen in mei naar het Piet Mondriaanplein worden versleept.

 

 

 

 

 

 

Op vier mei wordt voor het eerst ingezaaid. Logees uit Ghana helpen Marian en Gijs met de eerste 15 meter, 1% van de 1500 meter. Direct achter het hek van Q-park in de strook die door Guido is geploegd verschijnen de eerste zaadlobben en later hopelijk de eerste bloemen.

 

 

 

 

 

 

De volgende actie vindt plaats op het Groen Plein in de bloembollenstrook die nu is uitgebloeid. Dat doen we samen met medewerkers van Cliniclowns. En als dat af is zetten wij natuurlijk door langs het Tijdelijk Park tot aan de hoek waar nog rijplaten heeft liggen.

 

 

 

 

 

Ook krijgen we nogmaals steun dit keer van Gijs’ zus en drie stagiaires met hun begeleidster van MBO Amersfoort, In een ochtend zetten zij in elke boomspiegel langs de Piet Mondriaanlaan in acht gaatjes de zonnebloempitten.

 

 

 

 

 

Dan is het zover dat de Mondriaankleurige bakken worden verplaatst naar het Piet Mondriaanplein en de nieuw bakken (die van de omwonenden en die we bij hebben gekocht) worden gevuld met bemeste aarde. Deze bakken voorzien wij op … mei van de door Elva en Gijs voor geteelde zonnebloemen en een aantal reeds bloeiende eenjarige andere planten. Twee bakken laten wij leeg voor Wethouder Menno Tigelaar die een late namiddag tijd vrij maakt om de schakel in het spoor tussen het deel dat op grond van de NS ligt en het gedeelte dat op gemeentegrond ligt, van zonnebloemen te voorzien. De omwonenden hebben toegezegd voor voldoende water voor de bakken te zorgen.

Dan rest ons slechts het stuk tussen Nieuwe Poort en Eem. Een groep enthousiaste volleyballers helpt daar mee.

 

 

 

 

 

 

 

En dan worden de bakken naar het Piet Mondriaanplein verplaatst en gevuld. Wethouder Menno Tigelaar plant voor getrokken zonnebloemen in twee bakken onder toeziend oog van de plein bewoners.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan eind juli begin augustus bloeien de eerste bloemen en wij doen herstelwerkzaamheden. Op het Groene Plein zijn de pitjes door de kauwen uit de grond gevist. Wij planten ca 120 voor gekweekte zonnebloemen maar ook die worden door dezelfde vogels uit de grond getrokken op zoek naar pitjes zodat er nog slechts een 20tal zijn blijven staan. Tegenover Zandfoort a/d Eem is bijna geen pit uitgekomen. We besluiten daar zes bakranden te plaatsen en daarin voor gekweekte planten te zetten. Vier ervan doen het goed twee anderen worden helemaal kaalgevreten door slakken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nu alles in het werk om op 1 september een leuk lustrumfeest te houden. Het begint ’s middags om 16.00 uur met een wandeling vanaf Zandfoort a/d Eem naar het tijdelijk park met een muziekje en een drankje

 

Gerelateerde berichten