Het Groene Spoor Nieuws,Verslagen Groendag bij het CME in Amersfoort

Groendag bij het CME in Amersfoort

Op 30 juni doen we zoals vanouds mee aan de Groendag op het CME. We hebben dit jaar geen activiteit op het programma gezet. We willen laten zien wie we zijn en wat we hebben bereikt. Nu de Wagenwerkplaats de fase van planvorming voorbij si en in belangrijke mate spoedig (twee jaar) tot ontwikkeling zal worden gebracht voor het westelijk en middendeel, is de periode van investeren in tijdelijke dingen in die delen voorbij. We doen nog onderhoud en gaan ons toeleggen op de definitieve zaken. Het eerste daarvan kunnen we met trots presenteren. Onze actie tot herstel van het Hein Otto plantsoen is geslaagd. Een tweede is het voornemen om de Piet Mondriaanlaan te laten uitgroeien tot een klimaatbestendige laan door de gehele middenberm te laten begroeien met verschillende bloeiende en geurende bomen en de bodem te bedekken met een gemengd bloeiend kruidenmengsel. Contact hierover is op de Groendag gelegd met de coƶrdinator uitvoering Groenvisie, die aangaf dat het idee past in de groenvisie, zodat we met het uitwerken van het idee aan de slag kunnen.

Gerelateerde berichten