Het Groene Spoor

Hein Otto Plantsoen

Hein Otto leefde van 1916 tot 1994 en was de eerste landschapsarchitect van de Nederlandse Spoorwegen. Hij inventariseerde terreinen en maakte ontwerpen voor stationsbeplanting. Ook voor het gebied van de Wagenwerkplaats heeft hij ontwerpen gemaakt. De inrit vanaf de Soesterweg kent nog duidelijke elementen van zijn ontwerp. Beter in tact is het parkje met 7 bankjes voor de Grote Loods, die dienst kon doen als “buitenkantine”. Het bureau H+N+S dat aan dit parkje is gehuisvest, heeft de oorspronkelijke ontwerp tekeningen achterhaald en streeft naar het herstel in oude glorie van dit parkje. Er is geprobeerd beide ontbrekende bankjes terug te plaatsen. Zij waren verplaatst naar de Wagenspeelplaats. In opdracht van de Stichting zijn daar vervangende banken gezet. De twee originele zijn teruggebracht naar het parkje, doch één heeft de verplaatsing helaas niet overleefd.

Terug naar projecten…