Het Groene Spoor Nieuws,Verslagen Herstel Hein Otto Plantsoen

Herstel Hein Otto Plantsoen

In het programma voor 2019 hebben we opgenomen alles te doen om de uitvoering van het herstel van het Hein Otto Plantsoen te regelen. Het Plantsoen is een klein stukje groen gelegen voor de grote loods. Het is ontworpen door Hein Otto de voormalig landschapsarchitect van de NS. De staat ervan is erbarmelijk. Twee van de vijf bomen zijn al gesneuveld, het merendeel van de lage heggen is verdwenen en de beplanting strook hebben we wegens verwildering moeten rooien. Bovendien is de verharding van flagstones kapotgereden. De banken hebben we al eerder gerestaureerd op de achtste na die de herplaatsing vanuit de wagenspeelplaats niet heeft overleefd. Om de begrote kosten te kunnen dekken werd een sponsor en fondsenwerving campagne voorbereid en werd een steun comité opgericht. Daarin namen zitting Evelien de Munck-Mortier namens de Spoorbouwmeester en Maike van Stiphout, directeur DS-landschapsarchitecten Mark Kino tuinontwerper namens Het Groene Spoor en Gijs van Valkenhoef voorzitter. Evelien adviseerde ons de herstelkosten van het Plantsoen in de tender procedure van de Wagenwerkplaats te laten opnemen. De NS was daartoe bereid mits wij op korte termijn een herstelplan zouden kunnen overleggen.
Daartoe namen we contact op met H+N+S landschapsarchitecten die aan de buitenruimte voor de Wagenwerkplaats werkten. Het steun comité werd uitgebreid met Heleen van Boxelaere en Nikol Dietz van dat bureau en omgedoopt in begeleidingscommissie. In de vorm van voorstudies en een drietal vergaderingen daarover werd een eindadvies opgesteld en op 22 mei 2019 bij de NS ingediend. Daardoor is het behoud en herstel van het plantsoen veiliggesteld.

Gerelateerde berichten