Het Groene Spoor Het Gierzwaluwhotel

Het Gierzwaluwhotel

De Gierzwaluw Werkgroep Amersfoort is na een roep om hulp door de stadsecologe verwezen naar Het Groene Spoor. Na een verkenning van de mogelijke samenwerking en het zoeken naar een effectieve manier van het bouwen van een dergelijk bouwwerk is besloten dat Het Groene Spoor zorg zou dragen voor de helft van de financiering. Na overleg met gemeente en omwonenden is gekozen voor een plek in de kop van Puntenburg. Na aanvankelijk protest van omwonenden en de keuze van een andere plek in het Caspar van Wittelplantsoen kon het bouwwerk op 16 juni 2015 worden opgetakeld door wethouder Menno Tiggelaar. Op 23 januari 2016 werd de laatste financiële ondersteuning door Kern met Pit toegewezen.

Terug naar projecten…