Het Groene Spoor Nieuws Het Groene Spoor en de corona-perikelen

Het Groene Spoor en de corona-perikelen

Natuurlijk ondervindt ook onze werkgroep de gevolgen van de landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus. We vergaderen al een tijdje digitaal en tijdens buitenwerk houden we altijd rekening met anderhalve meter afstand. Ook het overleg met andere gremia verloopt uiteraard via een beeldscherm. Het komt de spontaniteit niet ten goede, maar we houden vol.

Klein meevallertje: de GGD heeft de Rijtuigenloods in gebruik als test- en inentingslocatie voor de regio Amersfoort. Dag in dag uit komen nu veel mensen langs onze inspanningen op de Piet Mondriaanlaan, het Piet Mondriaanplein en het braakliggende deel van de Wagenwerkplaats tegenover de Rijtuigenloods, welk indertijd als naam “Wachtkamers” meekreeg. Dat wachten wordt momenteel vaak letterlijk toegepast door begeleiders van mensen op weg naar de verlossende prikken. Ze maken bij lekker weer volop gebruik van de boomstambankjes en het minispeeltuintje van Buurtje’83, en vragen zich wellicht af wat het doel is van die bakken in Mondriaanstijl.

Er is echter ook een keerzijde. Door de start van de werkzaamheden voor een tijdelijke plek ten gunste van de kunstenaars en andere gebruikers van voorheen de Laswerkplaats, moest de ingang van de eerste parkeerplaats een stuk opgeschoven worden. Helaas werden wij daar niet van op de hoogte gebracht. Met als gevolg, dat we op een middag geconfronteerd werden met het gedeeltelijk dempen van de wadi in de groenstrook langs het parkeerterrein. Maar nog triester was de aanblik van een zestal ontwortelde jonge wilgen, waarvan eentje kansloos verpletterd was door een blok beton. Die wilgjes hadden we een aantal jaren geleden geplant voor een groener aanzicht op de Wagenwerkplaats.

Nog diezelfde avond hebben we de overgebleven vijf boompjes versjouwd naar een net zo tijdelijke plek als voorheen, aan de stadszijde van het NS-simulatiecentrum. De volgende dagen bleef het koud maar droog, en kregen de boompjes een forse hoeveelheid water toegediend, in de hoop, dat enkele dit ongevraagde avontuur zullen overleven.

Aansluitend bij de corona-bestrijding: blijf gezond, onder andere door wandelingen in je eigen buurt, bijvoorbeeld door ons deel van de groengordel om het Soesterkwartier en kijk eens om je heen naar resultaten van de werkzaamheden van Het Groene Spoor, zodra je je vervoegt bij de Rijtuigenloods ter bestrijding van dat virus!

Gerelateerde berichten