Het Groene Spoor Projecten,Verslagen Het Groene Spoor en de klimaatbestendige Piet Mondriaanlaan

Het Groene Spoor en de klimaatbestendige Piet Mondriaanlaan

Om de Piet Mondriaanlaan als voorbeeld in Amersfoort klimaatbestendiger te maken, heeft Het Groene Spoor een leuk plan ontwikkeld voor de herinrichting van de middenberm van die straat.

Na succesvolle samenwerking met de gemeente is in de afgelopen winter een deel van de middenberm ontdaan van alle begroeiing, voorzien van verse zwarte grond en opnieuw ingeplant. Deze keer met een variatie aan bloeiende boomsoorten, die op verschillende tijden in het jaar leuk zijn voor mens en dier. De monotonie van moeraseiken is hiermee doorbroken, tot groot verdriet van de eikenprocessierups, die hiermee duidelijk is gemaakt zich naar elders te begeven. De lavasteentjes houden het regenwater langer vast en vereenvoudigen het onderhoud. Het belangrijkste is echter de grote veelheid en variatie aan lagere beplanting. Net als de bomen – uitgezocht door onze deskundige Mark- is hier nauwkeurig geselecteerd op afwisseling in groei en bloei en klimaatbestendigheid. Op advies van de landschapsarchitect van de gemeente is contact gezocht met de firma Lageschaar uit de Achterhoek. Deze firma heeft een groot aanbod aan combinaties van borderplanten. Zo kan je selecteren op kleur, droog of nat, zon of schaduw, hitte- of koudebestendig enzovoorts. We ontdekten, dat de Piet Mondriaanlaan heel wisselend is wat microklimaat betreft, maar er bleek een mouw aan te passen.

De gemeente regelde een tijdelijke afzetting van de rijstroken, zodat er met flinke machines veilig en snel gewerkt kon worden, en na een week zag de middenberm er ineens heel anders uit dan de gewoonlijke grasstrook tussen het asfalt.

De eerder door ons geplante vlinderstruiken uit de middenberm hebben we opnieuw in de grond gezet, voor een deel bij het pomphuisje tegenover de Soesterweg en de rest in de aloude Piet Mondriaan-plantenbakken die eerder een nieuwe stek hebben gevonden in de Wachtkamers tegenover de Rijtuigenloods.

Een niet onbelangrijk deel van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente betreft het onderhoud, dat door betrokken omwonenden uitgevoerd moet gaan worden. Natuurlijk onder begeleiding van onze werkgroep, en door de gemeente voorzien van verplaatsbare verkeersborden ten gunste van de veiligheid rond de middenberm. Ook het verwijderen van zwerfvuil is deel van de overeenkomst, maar dat blijkt niet zo’n probleem met onze nieuwe grijpstokken. En inderdaad, na de eerste maandelijkse onderhoudsdag keek iedere deelnemer/omwonende tevreden terug op een nuttige, lonende klus. Dat blijft hopelijk zo op de komende onderhoudsdagen, elke laatste zaterdag van de maand t/m oktober.

Als je vanaf de Nieuwe Poort de Piet Mondriaanlaan op gaat, zie je echter niets van bovengenoemde recente verfraaiingen van de middenberm. Hier nog steeds grasveldjes, afgewisseld door vakken met vlinderstruiken en onderbegroeiing. Waarbij het eerste vak het nog steeds heel moeilijk heeft, om volop tot bloei te komen, vanwege onvoldoende voedingsbodem. De vakken blijven door ons nog als vanouds verzorgd, inclusief de jaarlijkse snoeibeurt.

Deze helft van de middenberm zal ooit ook klimaatbestendig aangepast worden, maar de gemeente stelde terecht, dat in de komende jaren hier volop bouwactiviteiten zullen zijn voor het nieuwe gemeentehuis op het “Trapezium”. Alleen al daardoor zal het karakter van het oostelijke deel van de PM-laan ingrijpend veranderen. Maar ter geruststelling: de middenberm zal hier ook ooit schitteren met bloeiende bomen en planten! Een aantal aanwonenden heeft op eigen initiatief al een aantal boomspiegels veranderd in mini-floriades, en anderen denken al na over het aanleggen van geveltuintjes. Zo krijgen we daar toch ook binnen afzienbare tijd een aangename vergroening te zien!

Gerelateerde berichten