Het Groene Spoor Het trapezium

Het trapezium

Deze naam gebruiken wij voor het braakliggend terrein tussen de Nieuwe Poort, het Eemplein, de Piet Mondriaanlaan en het spoor. Aanvankelijk hadden wij toestemming van de eigenaren, om dit gedeelte als belangrijke schakel in ons Groene Spoor een fraaiere en groenere uitstraling te mogen geven. In 2014 startten we samen met omwonenden met het opruimen van zwerfvuil en ander gevaarlijk spul, met als resultaat acht vuilniszakken met drankblikjes en drie volle containers. Toen we later werkten aan een betere toegankelijkheid, greep één van de eigenaren in en verbood voor iedereen de toegang. Pas later bleek, dat hij het gebied nodig had als opslagruimte voor een nabijgelegen bouwproject. En eerlijk is eerlijk, er is door hem ook veel onbruikbare grond meteen verwijderd. Sindsdien staan onze activiteiten op dit terrein stil, maar hebben we wel geprobeerd de nieuwe omdijking op te fleuren met bloembollen (onze smiley verderop in de geluidswal bleef gelukkig ongemoeid) en zaaigoed van toepasselijke planten. Hopelijk kunnen we in de nabije toekomst ook de rest van het Trapezium tijdelijk inrichten als een leuk stukje centraal Amersfoort voor omwonenden, passanten en vogels, vlinders, bijen…

Terug naar projecten…