Het Groene Spoor

Het wilde westen

Dit is het meest westelijke deel van het groene spoor. Een groot terrein gelegen voorbij het culturele hart van de Wagenwerkplaats. De bodem is verontreinigd en staat uit schraal zand en kiezels. Dit is het meest westelijke deel van het groene spoor. Een groot terrein gelegen voorbij het culturele hart van de Wagenwerkplaats. De bodem is verontreinigd en bestaat uit schraal zand en kiezels. Het is voor een groot deel afgeschermd van de woonbuurt “Palmstraatbuurt” en grenst overigens aan achtertuinen van de Soesterweg. Een gedeelte is onderwerp van studie en overleg. Samen met de eigenaren wordt geprobeerd om te komen tot een milieuvriendelijk, energie-neutraal woningbouwplan “De Soesterhof”. Door de NS is getracht dit gebied tijdelijk te laten gebruiken voor stadslandbouw. Dit heeft niet tot resultaat geleid. De werkgroep Het Groene Spoor is in contact gekomen met bewoners van de Palmstraatbuurt, die bijen houden of willen gaan houden. Daartoe wordt ten zuiden van een bestaande bomenrij en de geluidswal een strook grond los geharkt en met compost bemest zodat bloemenmengsel voor bijen volgend voorjaar in een goede bodem valt. Een poging eerder dit jaar om zaad, ter beschikking gesteld door de gemeente Amersfoort, en gemengd met compost in te harken, hebben blijkens de foto’s niet tot resultaat geleid.

Terug naar projecten…