Het Groene Spoor Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

Jaarverslag Stichting Het Groene Spoor 2017

Onze organisatie

De werkgroep Het Groene Spoor is een werkgroep van de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier en bestaat uit 5 personen Guido van Beek, Dick van Dalen, Mark Kino, Chris van Rossum en Gijs van Valkenhoef. Drie van deze personen vormen tevens het bestuur van de Stichting Het Groene Spoor welke de financiën van de organisatie beheert. Naast deze genoemde vrijwilligers kunnen we putten uit een bestand van ca. 50 vrijwilligers die oproepbaar zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden. Ook krijgen we regelmatig vrijwilligers aangeboden vanuit het bedrijfsleven in het kader van sociaal maatschappelijk bezig zijn en van studenten van het MBO die voor hun stage gemotiveerd aan het werk leren komen. Buiten deze personen waar wij niet zonder kunnen hebben wij ook nog een groep van ongeveer 130 volgers die door middel van nieuwbrieven op de hoogte willen blijven van onze activiteiten. Naast de nieuwsbrief verzorgen wij ook onze website en melden we onze activiteiten op onze facebook pagina.

Overleg gremia

Een belangrijk deel van ons werkgebied is gelegen op het terrein van de Wagenwerkplaats Amersfoort. Vanwege dat belang zijn wij nauw verbonden met de organisatie met betrekking tot het terrein en zijn uitdien hoofde lid van de Stuurgroep, de Kleien Regie Groep, het overleg Visie en Reuring en de Werkgroep Buitenruimte. Daarnaaast zijn we betrokken bij de activiteiten van de Wagenspeelplaats/Verkeerstuin, de stadslandbouw van de Nieuwestad Boeren en de activiteiten van Groen doet Goed van de gemeente Amersfoort.

Bijen bloembollen spoor

Het jaar begint met de bijeenkomst van Kern met Pit in Bunnik, waar onze inspanning voor de 106 meter bijen bloembollen wordt beloond met de trofee Kern met Pit en de cheque ter waarde van € 1000.–. Vervolgens worden bordjes gemaakt en ter weerszijde van de bollenstroken geplaatst, zodra de eerste bollen boven de grond komen

Zonnebloemen spoor

Ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan wordt op voorstel van Mark besloten een groot deel van ons spoor in het zonnetje te zetten door het zaaien van 1500 meter lang zonnebloemen langs het spoor. Om het zonnebloemenspoor ook over het Mondriaanplein zichtbaar te maken, beschilderen we, conform de mallen die Chris heeft voorbereid 10 van de Nieuwe Stadsboeren overgenomen paletbakken in Mondriaankleuren op NL-doet dag 10 maart. We krijgen daarbij hulp van leerlingen van MBO Amersfoort en hun begeleider en van Bert Kranenbarg met collega’s, presentator bij NPO radio5, die ook een aantal keer op die dag verslag doet van onze NL-doet actie. De bakken zullen in mei naar het Piet Mondriaanplein worden versleept. Op vier mei wordt voor het eerst ingezaaid. Logees uit Ghana helpen Marian en Gijs met de eerste 15 meter, 1% van de 1500 meter. Direct achter het hek van Q-park in de strook die door Guido is geploegd verschijnen de eerste zaadlobben en later hopelijk de eerste bloemen. De volgende actie vindt plaats op 11 mei op het Groen Plein in de bloembollenstrook die nu is uitgebloeid. Dat doen we samen met medewerkers van Cliniclowns. En als dat af is zetten wij op 18 mei natuurlijk door langs het Tijdelijk Park tot aan de hoek waar nog rijplaten heeft liggen. Ook krijgen we nogmaals steun dit keer van Gijs’ zus en drie stagiaires met hun begeleidster van MBO Amersfoort, In een ochtend van 19 mei zetten zij in elke boomspiegel langs de Piet Mondriaanlaan in acht gaatjes de zonnebloempitten. Dan is het zover dat de Mondriaankleurige bakken worden verplaatst naar het Piet Mondriaanplein en de nieuw bakken (die van de omwonenden en die we bij hebben gekocht) worden gevuld met bemeste aarde. Deze bakken voorzien wij op 24 mei van de door Elva en Gijs voor geteelde zonnebloemen en een aantal reeds bloeiende eenjarige andere planten. Twee bakken laten wij leeg voor Wethouder Menno Tigelaar die de late namiddag tijd vrij maakt om de schakel in het spoor tussen het deel dat op grond van de NS ligt en het gedeelte dat op gemeentegrond ligt, van zonnebloemen te voorzien. De omwonenden hebben toegezegd voor voldoende water voor de bakken te zorgen. Dan rest ons slechts het stuk tussen Nieuwe Poort en Eem. Een groep enthousiaste volleyballers helpt daar mee.

Masterplan

Dit is het jaar dat het Masterplan voor de Wagenwerkplaats in procedure zal gaan. Op een laatste informatieavond krijgen we nog een laatste inkijk in de wijzigingen die in het Masterplan dat vorig jaar is vastgesteld, zijn aangebracht. Wij blijven bezorgd over de waterhuishouding. Daarnaast verdwijnt een van de open groen ruimtes en verwordt Het Groene Spoor tot een drie meter brede bermstrook langs een fietspad tussen de bebouwing door. Het voornemen is het plan nog voor de vakantie aan het College voor te leggen en na de vakantie de raadscyclus te laten volgen. We wachten er nog steeds op

Wat is dat Patat?/Lentemarkt

Op 17 april, 2e Paasdag dragen wij natuurlijk weer ons steentje bij in de vorm van een stukje lentemarkt toegevoegd aan de manifestatie Wat is dat Patat?. Het is een frisse maar zonnige en drukbezochte dag. We delen zakjes met zonnebloem pitten uit om derden mee te laten werken aan een zonnige leefomgeving, maken met kinderen zaadbommen met bloemenzaad voor de wilde bij en delen potjes gele violen uit bij vertrek uit de grote smiley die we op de verharding hebben uitgestald.

Onderhoud

Bermen Mondriaanlaan

Het jaarlijks onkruid wieden kortwieken van de vlinderstruiken op de Mondriaanlaan wordt gedaan met hulp van stagiaires van Midden Nederland op NL-doet dag op 11 maart. Twee maanden later wordt een tweede onkruid verwijderingsactie gedaan. In de zomer worden de struiken wat bij gesnoeid door Chris naar aanleiding van klachten van aanwonenden bij de afdeling Stedelijk Beheer. Het herstellen van de beplanting van vak 10 wordt uitgesteld in verband met de voorgenomen wijzigingen van De Nieuwe Poort.

Berm Rijtuigen loods

Chris huurt een Bosch maaier en Gijs komt met hark en riek het gemaaide gras en kruidenmengsel weg harken en met de kruiwagen afvoeren. De berm wordt schoongemaakt en onze beplanting van berken, grove den en vlinderstruik staat er weer goed bij. Enkele wilgen worden verwijderd en aan de overkant bij het ballenvang hek gepoot

Smiley

Ondanks het bijmesten wordt het nodig de bollen van de smiley aan te vullen zodat het een volledige glimlach blijft in het voorjaar. Guido en Mark doen dat op 7 december

Jubileumfeest

Op 1 september vieren we ons jubileum. Een partytent is opgezet in de Wachtkamers, de muzikanten van “Me and the Fox” zijn uitgenodigd om het geheel op te vrolijken en Leo zet op de hoek van de Soesterweg en de Piet Mondriaanlaan zijn orgelmuziek op. Van de 1,5 km ingezaaide zonnebloemen zijn die welke in de bakken tegenover Zantfoort aan de Eem staan, in de bakken op het Piet Mondiaanplein en langs de wachtkamers het meest florissant. Langs de Eemlaan, de Piet Mondriaanlaan en het groene plein is de opkomst marginaal, zelfs ondanks soms herhaald bij poten. Vanaf Zantfoort aan de Eem lopen we met onze gasten, de Wethouder, bestuur Duurzaam Soesterkwartier en een aantal vrijwilligers langs ons spoor naar de wachtkamers. Ondanks het feit dat we langs de hele wandelroute hebben geflyerd, is de opkomst daaruit ongeveer nihil. Onder de partytent wordt gesproken getoast en bijeengeweest onder genot van muziek, hapje en drankje. Met dank aan onze Sponsors: Teka groep en Zantfoort a/d Eem. De cadeaus van de Cliniclowns en van de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier worden in dank aanvaard.

Hein Otto Plantsoen

Samen met de medewerkers van H+N+S poten we 2000 bloembollen op het plantsoen. Sneeuwklokjes tussen de rails en paarse krokussen in het gras. De laatste actie van 2017 bestaat uit het inzaaien van Hollandse bloemen voor wilde bijen op het dijkje langs de wadi aan de noordzijde van het Plantsoen.

Financieel overzicht

In het formele jaarverslag van de stichting wordt meer informatie verschaft over het verloop van de financiële situatie. Daarom wordt hier volstaan met de constatering dat het jaar positief wordt afgesloten met een voordelig resultaat.