Het Groene Spoor

Jaarverslag 2018

Jaarverslag Stichting Het Groene Spoor 2018

De betrokkenheid bij de ontwikkeling van de Wagenwerkplaats geeft ons de nodige zorgen. Voor het zeven van de grond ten behoeve van de bouw van de Soesterhof breken we met vereende krachten de bijenstal af en slaan hem hopelijk tijdelijk op. De imkers hadden de week ervoor de drie bijen volken al verhuisd. Overleg wordt gevoerd over het accepteren van de “platte wagen” als cadeau van de NS aan de gebruikers van de Wagenwerkplaats in de openbare ruimte. De stichting besluit het risico daarvan niet te aanvaarden.

Nadat duidelijk is geworden dat de bewoners van de eengezinswoningen aan het Piet Mondriaanplein niet de paletbloembakken voor hun deur willen, verwijderen we deze en concentreren een tiental bakken nabij de beide appartement complexen. In deze bakken planten we een divers aanbod van bloeiende vaste planten die eenmaal per jaar moeten gesnoeid en die ook in het winterseizoen nog een aantrekkelijk beeld zullen geven indien de bakken volledig begroeid zijn.

We werken het hele jaar aan het bouwen van 10 insectenhotels. We hebben ons opgegeven bij de KNHM om voor het predicaat “kern met Pit” in aanmerking te komen als het ons lukt. Met leerlingen van het MBO Amersfoort, afdeling verzorging maken wij de materialen voor 3 insectenhotels. Deze zijn met toestemming van de eigenaar, Holland Opera, geplaatst in drie betonnen figuren aan de noordzijde van de Verensmederij. Op de lentemarkt op de Wagenwerkplaats onder auspiciën van het event: Wat is dat Patat? geven we uitleg over een insecten hotel. Omdat kinderen het als een te verrichten actie op hun programma hebben gekregen, komen zijn de hele dag langs om gaatjes te boren en een stempeltje te krijgen. We hebben geen tijd om te eten maar vullen wel twee kratjes met voorbereide stammetjes.

Op de Groene dag bij het Groene Huis in Amersfoort zijn met de vele bezoekers wederom materialen voorbereid voor het vullen van insecten hotels. De kinderen die deelnemen aan de provinciale actie Groen doet Goed krijgen uitleg van een imker over het leven van de bij en het belang van deze insecten voor ons leven. Daarna helpen ze mee ons vierde hotel te maken dat wordt opgehangen aan de bandbunker op de Wagenwerkplaats bij de stadlandbouw bakken van de Nieuwe Stadboeren. In overleg met het restaurant DLC en de mensen van Amerpoort, de verzorgers van de groentetuin van dat restaurant wordt ons vijfde hotel geplaats. Tussendoor houden we werkdagen om boomstammetjes te zagen op de maat van de kratten en de benodigde gaatjes te boren. Met kinderen van buurtje 83 bouwen we ons 6e hotel. Het wordt de volgende dag al behoorlijk gesloopt door andere kinderen. Daarom worden de kratten afgedekt met gaas zodat de inhoud er nu inblijft.

Met hulp van een statushouder bouwen we een mooi hotel, ons 7e, op het terrein van Zandfoort aan de Eem. Het is zaterdag en we krijgen veel bekijks van langslopend publiek, die allemaal het fenomeen insecten hotel herkennen. Op zaterdag 17 november bouwen we met kinderen van het IVM ons achtste hotel op het gebied van de Nieuwe Stad. Het wordt een hotel van in de vorm van de Poort van 750 jaar Amersfoort waar hij naast staat. Veel publiek wegens de intocht van Sinterklaas een 100 meter verderop. Begin december bouwen we het Eempolis hotel aan de Piet Mondriaanlaan. Het heeft een mooie vorm gekregen gelijkend op een pagode. Door de vele wandelaars langs de laan krijgen we de nodige belangstelling. Op 11 december bouwen we tenslotte ons 10e Hotel op de aarden wal aan de Nieuwe Poort Rotonde. Vanwege de plek besluiten we het deze keer in de hoogte te zoeken conform het hoogbouwbeleid van de gemeente Amersfoort.

Met een borrel en een insecten hapje sluiten we het jaar af dat ook in financieel opzicht een gezond jaar is gebleken.

Het bestuur van de Stichting Het Groene Spoor