Het Groene Spoor Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023 Het Groene Spoor

In dit jaarverslag over 2024 passeren de activiteiten van Het Groene Spoor de revue. Het zijn voornamelijk actieve werkzaamheden met betrekking tot inrichting en onderhoud van groen. Maar ook de organisatorische en publicitaire bezigheden worden aangestipt.

Piet Mondriaan Laan klimaat bestendiger

Onderhoud middenberm

Conform de medebeheer overeenkomst starten wij weer met het onderhoud van de middenberm op iedere 4e zaterdag van de maand om 9.30 verzamelen op de Brouwerstunnel of gaandeweg aansluiten. Werk hesje mee of van ons lenen. Wij zorgen voor vuilgrijpers, werkhandschoenen en afval zakken. Dit ligt vast voor de de volgende data: 25 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni, 22 juli, 26 augustus, 22 september en tot slot 28 oktober. De bedoeling is dat ter Riele op 25 maart de oude verdroogde delen van de planten maait en samen met het blad afval afvoert. Maar dit gebeurt niet en ook nog niet in april en mei. Wij krijgen ons werk niet af doordat we ook moeten knippen en blad verwijderen. Op 16 juni hebben we daarom een extra ochtend besteed aan het verwijderen van onkruid, oude takken en bladafval. Het is ons gelukt om de helft van de middenberm schoon te krijgen.
In aansluiting daarop gaan wij weer aanstaande zaterdag op 24 juni, de 4e zaterdag van de maand het zwerfvuil rapen en onkruid wieden. We willen dan proberen de andere helft ook helemaal schoon te krijgen, hetgeen niet geheel lukt. Dankzij de nieuwe wijkbeheerder wordt het van de winter afgevallen blad van de moeraseiken dat nog tussen de planten lag, daarna nog verwijderd. Wel hebben we maandag 17 juli nog overleggen over de veiligheid maatregelen die we treffen. De vorige wijkbeheerder gaf ons al de 30 km borden en verplichte ons hesjes te dragen. Het zou zo maar kunnen dat aanvullende maatregelen worden verwacht. Op 22 juli hebben we de gehele middenberm kunnen ontdoen van onkruid en zwerfvuil. En dat onder het toeziend oog van twee beveiligers en achter de langs de weg geplaatste pylonen. Op dezelfde manier waarschijnlijk kunnen wij de 4e zaterdag van de komende maanden het zwerfvuil rapen en onkruid wieden. Als er tijd over is zullen we ook kijken naar onze bermstrook aan het Mondriaan plein. Met de kosten van de beveiliging was bij het aangaan van de medebeheer-overeenkomst met ons geen rekening gehouden. Voor de toekomstige onderhoud ochtenden te beginnen met 28 oktober aanstaande zullen er geen veiligheidsmaatregelen meer worden genomen en mogen wij de onderhoud werkzaamheden niet meer uitvoeren. De gemeente zal het onderhoud aanbesteden en met ons communiceren over het te sluiten onderhoudscontract.

Zusterpark van het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug

De zusterparken organiseren een bloembollenfeest in het najaar. Onze smiley wordt als voorbeeld genoemd. De smiley op de Wagenwerkplaats hadden we al opnieuw gepoot. Die op het Trapezium is opgegraven om te herstellen, maar gezien de voorbereidende activiteiten voor de bouw van Stadhuis en woningen lijkt het ons niet opportuun om die te herstellen. Op zaterdag 25 november is huis aan huis langs de Mondriaanlaan een zakje bloembollen aangeboden om te planten in de geveltuinen en/of de boomspiegels. Het is een combinatie van uitbundige crocussen, botanische tulpen, botanische narcissen, alliums en camassia. Bloei van februari tot juni. En in plaats van de Smiley op de geluidwal hebben wij op zondagmorgen 26 november een veelkleurig Smiley op het hellende grasveld langs het fietspad van de Brouwerstunnel ten noorden van die tunnel aangelegd. Hetzelfde bollenmengsel als in de zakjes is daarbij toegepast.

Soesterpark

Onze stichting is vertegenwoordigd in de organisatie van Het Soesterpark, mede natuurlijk door onze betrokkenheid bij de buurttuin de Enk en bij de Groengordel. Maar ook Het Groene Spoor. Zelf maakt deel uit van het concept Soesterpark.

Groenvisie

Het Groene Spoor is als route opgenomen in de Groenvisie van de gemmenet Amersfoort. Als belanghebbende nemen wij deel aan de. Bijeenkomsten over de Groenvisie maar ook over de beleidsvoornemens inzake de biodiversiteit en klimaatbestendigheid van de stad.

Wagenwerkplaats

De stichting is een van de burgerinitiatieven die hebben geleid tot de ontwikkeling van de Wagenwerkplaats in Amersfoort. Op grond daarvan zijn we vertegenwoordigd in de Adviesgroep Wagenwerkplaats en als voorzitter van die groep ook deelnemer in de vergaderingen van de stakeholders van de Wagenwerkplaats waar de ontwikkeling en de procesgang van de plannen worden toegelicht, besproken en geadviseerd.

Organisatie en samenwerking

De werkzaamheden worden voorbereid door de werkgroep Het Groene Spoor en vervolgens uitgevoerd met steun van vrijwilligers uit het Soesterkwartier of de aanwonenden aan het Groene Spoor. Steun krijgen we daarbij ven landelijke acties zoals die van het Oranjefonds, Natuur en Milieu Utrecht en de boomspiegel groep maar ook van de gemeentelijke diensten.

Publiciteit

Naast de vernieuwde website en de 10 maal dit jaar verschenen nieuwsbrief mocht in
1-Vandaag op de NPO bij de presentatie van de uitkomsten van de verkiezing de gezondste stad van Nederland toelichting worden gegeven over onze inspanning voor de klimaatbestendigheid en biodiversiteit van de middenberm van de Piet Mondriaanlaan.

Maart 2024