Het Groene Spoor

Middelen

Sponsors

De stichting Het Groene Spoor verwerft haar middelen door giften, sponsoring door bedrijven, en deelname aan gesponsorde acties.

Bijna alle middelen worden gebruikt voor het realiseren van elementen van de groene verbinding. Alleen de administratieve kosten van inschrijving bij de KvK  en dergelijke zijn organisatiekosten evenals het voorzien van een drankje of een hapje voor de vrijwilligers indien zij een dagdeel meewerken aan een van de projecten.

Please enter the Page ID of the Facebook feed you'd like to display. You can do this in either the Custom Facebook Feed plugin settings or in the shortcode itself. For example, [custom-facebook-feed id=YOUR_PAGE_ID_HERE].