Het Groene Spoor Klimaatbestendigheid

Klimaatbestendigheid

Als organisatie kunnen we weinig doen aan de uitstoot van broeikasgassen. Wel kunnen we werken aan de beperking van de gevolgen. Door zoveel mogelijk bomen te planten zorgen we voor opslag van CO2 maar vooral voor schaduw en daardoor minder hittestress in de bebouwde omgeving. Ook werken we aan vermindering van het verharde oppervlak onder meer door het vergroten van boomspiegels en het vergroenen van voortuinen langs ons spoor. Daardoor kan meer regenwater in de bodem infiltreren. En als dat niet genoeg is graven we een wadi zodat de wegen niet onder water blijven staan en dat er ook niet in de groene berm geparkeerd wordt.