Het Groene Spoor

Piet Mondriaanlaan Klimaatbestendiger

Beste bewoners en gebruikers van de gebouwen langs de Piet Mondriaanlaan,

Ondanks Corona en vakantie heeft het Groene Spoor niet stilgezeten. We hebben de plannen uitgewerkt en met de gemeente besproken. We zetten de mogelijkheden en de voortgang daarvan even voor u op een rij.

Bomen op de middenberm: De gemeente vindt dit een goed plan en heeft al onderzoek laten doen naar de ondergrond. De eiken die nu al langs de weg staan doen het namelijk erg slecht omdat de ondergrond sterk verdicht is waardoor er weinig water beschikbaar is voor de bomen. Daarnaast zoekt de gemeente ook nog locaties voor de herplant van bomen die in de afgelopen jaren gekapt zijn maar die niet op die plek herplant konden worden. Ook de gemeente streeft naar een variatie in beplanting.

Wij hebben een schetsontwerp opgesteld welke we graag aan u en de gemeente voorleggen ter bespreking. Hieronder treft u het plan aan met een lijst van de voorgestelde typen van bomen. Wegens de gekozen plek van het nieuwe stadhuis wil de gemeente geen grote investeringen doen door het planten van bomen in het stuk middenberm tussen Nieuwe Poort en de Brouwerstunnel. Dus daar gaan we in tegenstelling tot ons eerste idee toch niet beginnen, maar wel tussen het Piet Mondriaanplein en de Brouwerstunnel.

De Mondriaanlaan – De Biodiverse klimaatadaptieve laan

Vaste planten border

wij zien vaste bloeiende planten ter verfraaiing maar ook ter verrijking van de biodiversiteit: dat kan wel gerealiseerd worden in de middenberm tussen Brouwerstunnel en de Nieuwe Poort. Wij kiezen voor een assortiment met verschillende kleuren in geel en oranje, passend bij de kleur van de bakstenen van de bebouwing. Zie de voorbeelden. Hiervoor zijn beperkte middelen beschikbaar uit het budget van de Groenvisie. Afhankelijk van de kosten, het budget, onze eigen middelen en mogelijke sponsors zullen we kunnen bepalen welk deel van dit stuk middenberm daarmee beplant kan worden.

Steenbreek

het openbreken van de verharding heeft wat voeten in de aarde. Het kosten voor vervangen van de bestrating voor waterdoorlatende bestrating of een wadi in de middenberm zijn erg hoog. Wij zien samen met de landschapsarchitecte van de gemeente wel mogelijkheden om de boomspiegels in uitstapstrook langs de parkeervakken te vergroten en ook te beplanten met de bodembedekkers. Het liefst in een zich herhalend helder patroon. Aan de noordzijde zijn de parkeerplaatsen in een ander ritme aangelegd dan aan de zuidzijde. Dit kan wellicht worden verholpen door de witte scheiding steentjes te verleggen. Ontwerp en overleg en uitvoering zal wellicht pas later kunnen worden ingezet.

Nestkasten

Het overleg met Vogelbescherming Nederland heeft opgeleverd dat nestkasten langs een weg niet de meest gunstige plek zijn. Uitvliegende jongen lopen te veel gevaar op de weg te landen of tegen rijdende voertuigen te vliegen.

Afvalverzamelpunten

Als de proef van de gemeente slaagt, zal het ook elders kunnen worden toegepast. Vooruitlopend daarop willen wij 30 cm ter weerszijden en de 20 cm tussen de containers openbreken en beplanten met dezelfde beplanting als voorgestel bij steenbreek. Overleg daarover eveneens met de wijkbeheerder en de ROVA zal moeten worden gevoerd.

Adhesie, opmerkingen en idee├źn graag naar info@hetgroenespoor.nl