Brouwerstunnel

Op de route over de Mondriaanlaan ligt de brouwerstunnel een fietstunnel van binnenstad naar het Soesterkwartier. Op het dek van die tunnel kan niets groeien zonder voorzieningen. Ons plan is om in de verbreding van dat dek door plantenbakken groen mogelijk te maken. Uiteraard binnen de draagkracht van de tunnel en rekening houdend met ruimte voor de voetgangers en het onderhoud van de reling. Maar hoe mooi zou het zijn als de tunnel ook gezien vanaf het fietspad een groen aanzien kreeg?

    • Geplande projecten