Dieren verblijven

Biodiversiteit bestaat niet alleen uit planten en voorzieningen voor mensen> Voor twee Imkers hebben we met vrijwilligers van RoyalHaskoningDHV een stal gebouwd waar plaats was voor 5 volken. De opbrengst van honing was overweldigend. Rondleiding aan kinderen werd gegeven om ze bekend te maken met bijen en hun leefwijze.
Met de Gierzwaluwvereniging Amersfoort is een gierzwaluwhotel gebouwd op het Caspar Wittelplantsoen. Wij zorgden voor de bouwvergunning, het overleg met omwonenden en aanvullende financiering.
Langs ons hele spoor hebben we, telkens met een andere groep vrijwilligers, tien insecten hotels gebouwd. Daarvan hebben er al twee moeten plaats maken voor de realisatie van woningen en voorzieningen. Twee zijn leeggehaald om te dienen als brandstof voor het oudjaarsvuur. Als beloning ontvingen we een professioneel insectenhotel dat we aan de gemeente hebben overgedragen.

    • Oude projecten