Geveltuinen Piet Mondriaanlaan blok 2

Met de bewoners van de Piet Mondriaanlaan tussen de Nieuwe Poort en de Soesterweg proberen we de verharding van hun privé stoep aan de voorzijde van hun woning te verminderen. We krijgen daarvoor financiële ondersteuning van “Groen aan de buurt” van de Provincie Utrecht.

Op NL-doet dag in maart 2022 pakken we het volgende blok aan. (huisnummers 151 t/m 165) De stenen worden eruit gehaald, een mooi opsluitrandje wordt teruggezet, het zand wordt afgevoerd en gebruikt voor het hondenpaadje en voor de vulling van een gesaneerd stuk in het tijdelijk park. Ook hier vaste platen en gelukkig ook bij iedere woning een klimmer die tot verdiepingshoogte wordt geleid.

    • Onderhanden projecten