Geveltuintjes Piet Mondriaanlaan blok 3

Met de bewoners van de Piet Mondriaanlaan tussen de Nieuwe Poort en de Soesterweg proberen we de verharding van hun privé stoep aan de voorzijde van hun woning te verminderen. We krijgen daarvoor financiële ondersteuning van “Groen aan de buurt” van de Provincie Utrecht.

Het derde blok met eengezinswoningen langs de Piet Mondriaanlaan met een eigen stoep aan de voorzijde van het huis biedt nog kansen om de oppervlakte verharding te verminderen. Met de bewoners is een plan opgesteld voor het verwijderen van een of meerdere tegels ter plaatse van een stuk gemetselde gevel en daarvoor in de plaats vaste planten en klimplanten te poten.

Op NL-doet 2023 is het derde blok op de Piet Mondriaanlaan aan de beurt geweest om de verharding te verwijderen en teelaarde en lava aan te brengen. Op zaterdag 15 april worden de vaste planten verdeeld. Na uitleg over de wijze van poten worden de planten door de bewoners op hun plek ingegraven.

    • Onderhanden projecten