Piet Mondriaanplein met Arcadis

Met het Ingenieursbureau Arcadis is een plan opgesteld om zowel het Piet Mondriaanplein als een stuk van de gelijknamige laan verder te van stenen verharding te ontdoen. Een eerste stap wordt al in het voorjaar 2023 gezet. Het idee is als eerste schetsontwerp door Arcadis uitgewerkt en zal onderwerp zijn van beoordeling bespreking en overleg met belanghebbenden voordat van een voorlopig ontwerp of realisatie sprake zal kunnen zijn.

    • Geplande projecten