Restauratie Hein Otto plantsoen

Hein Otto was de landschapsarchitect voor de NS. Op de wagenwerkplaats zijn nog relicten van zijn ontwerpen te vinden, zoals de oprijlaan vanaf de Soesterweg en de acacia’s bomen in de “fabriekstraat”. Ook heeft hij een klein plantsoen ontworpen dat door het personeel als geschenk aan de directie werd aangeboden. Dit plantsoen is vreselijk verwaarloosd maar met vrijwilligers is de wildgroei aan struiken verwijderd, zijn de bankjes gerestaureerd en zijn bollen in het gras gepoot. Samen met de Spoorbouwmeester Landschapsarchitecten van H+N+S en DS is een reconstructieplan opgesteld. Dit plan is aan de projectmanager van de NS aangeboden die het zal meenemen in de aanbesteding van de buitenruimte.

    • Geplande projecten