Sporen van bloemen

Het past natuurlijk bij Het Groene Spoor om ook wel eens sporen te trekken. Zo hebben we gesponsord door bedrijven en personen een 106 meter lang bloembollenspoor getrokken aan de zuidzijde van het groene plein. Daarin zijn een aantal verschillende bollen gepoot met een andere bloeiperiode. In het jaar dat Het Groene Spoor 10 jaar bestond, is een spoor van circa 2 kilometer met een vier dubbele rij zonnebloemen gezaaid.

    • Oude projecten