Het Groene Spoor Nieuws,Verslagen Schenking van de NS van een platte wagen aan de gebruikersvereniging Wagenwerkplaats

Schenking van de NS van een platte wagen aan de gebruikersvereniging Wagenwerkplaats

Als compensatie voor het ongemak van de festiviteiten van 175 jaar spoor werd een wagenstel beloofd door de NS. Er is lang nagedacht over het type wagen dat geschikt zou zijn en waarvoor en wie dan het beheer zou moeten voeren. Maar dankzij de inspanningen van Steffi Beckers en Ton van Assendelft van de NS is een platte wagen gevonden. Erop is een onderstel van een goederenwagen gemonteerd, zodat duidelijk is wat de functie van die wagen is. Op 16 juli is de wagen officieel overhandigd door Jasper van Emstede aan Joke Holboom de voorzitter van de Gebruikersvereniging. Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt te vieren dat het Masterplan werd vastgesteld door de Raad, hetgeen Astrid Jansen, wethouder Wagenwerkplaats in haar toespraak toelichtte. Zij overhandigde tevens de bouwvergunning voor de Soesterhof aan het bestuur zodat ook dat heugelijke feit werd gevierd.

Gerelateerde berichten