Het Groene Spoor Nieuws,Projecten UPDATE! Stand van zaken bloembollen sponsoractie wilde bijen

UPDATE! Stand van zaken bloembollen sponsoractie wilde bijen

De bedoeling is tenminste 106 strekkende meter één meter breed te beplanten met een bloembollen mengsel dat ongeveer een half jaar bloeit en speciaal gericht is op het verschaffen van voedsel voor de wilde bij. Een basis raming komt op ca. € 25 per m2 en een totaal bedrag dus van tenminste € 3000,–. Dit willen we bijeen brengen door sponsoring door de huurders en gebruikers van de Wagenwerkplaats. We maakten certificaten van € 12,50 voor particulieren, welk bedrag we met eigen middelen zullen aanvullen. En van € 100,–, € 250,–, € 500,– en € 1000,– voor bedrijven en betrokken overheid en eigenaar. Alle sponsors zullen worden vermeld op een plaquette, behalve indien zij het niet willen. Via een nieuwsbrief zullen de schenkers op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de sponsoractie.

Bloembollen aktie

Door op bijeenkomsten zoals die van de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier, Wat is dat, Patat?, opening Het Groene Huis, jaarmarkt Noorderwierweg en dergelijke bekendheid te geven zijn 41 m2 door particulieren gesponsord. Daarnaast hebben we gebruikers van de wagenwerkplaats, de NS en de gemeente gevraagd bij te dragen. Van die zijde is al zoveel toegezegd dat we de voorgenomen eindstreep dicht naderen. Nu nog de middelen om het toelichtende info bord te kunnen laten maken. En eventueel de meerdere m2 op de berm van de Soesterweg (nabij de spoorweg overgang) te kunnen poten. Bijdragen zijn welkom op bankrekening:

IBAN: NL72RABO0116068183

T.n.v. Penningmeester Het Groene Spoor,

of via ons account bij de crowdfunding:

Het Groene Spoor op Pifworld

Gerelateerde berichten