Het Groene Spoor

Wagenspeelplaats

De eerste daadwerkelijke realisatie van een van de kralen van de ketting van Het Groene Spoor is de Wagenspeelplaats. Deze speelplaats sluit direct aan bij het binnen spelen van kinderen in de Verkeerstuin. Voor de realisatie is een overeenkomst gesloten met de gemeente en de NS. De gemeente heeft een leeflaag op de verontreinigde bodem aangebracht. De NS betaalt de kosten van de aansprakelijkheidsverzekering die de gemeente voor de speelplaats heeft afgesloten. Het groene Spoor heeft de inrichting en het onderhoud voor zijn rekening genomen. Daarbij is gebruik genaakt van materiaal dat direct aansluit bij het oorspronkelijk gebruik van het terrein voor spoorweg doeleinden.

Terug naar projecten…