Het Groene Spoor

Wagenwerkplaatspad met teeltveld

Het Q-parkterrein wordt aan drie zijden omzoomd door ruig groen. Hierin is o.a. een pad ontstaan, wat veelvuldig door hondenbezitters wordt gebruikt. De werkgroep zorgt voor een goede toegankelijkheid door het regelmatig verwijderen van zwerfvuil, hinderlijke ongelukjes en ongewenste begroeiing. Het wilde perkje naast de entree van de parkeerplaats veranderen we geleidelijk in een leuk stukje natuur door het plaatsen van geschonken planten en het zaaien van zomerbloeiers. We hopen, dat de geplante berkjes een lang leven beschoren zijn. Een blikvanger in de geluidswal in het vroege voorjaar is de smiley zichtbaar gemaakt door bloeiende narcissen, een ontwerp van een van onze leden. Al in een eerder stadium heeft Het Groene Spoor dit deel van de geluidswal mogen beplanten met een keur aan planten en bloemen, wat een groot deel van het jaar veel kleur en geur geeft aan de omgeving. Uiteraard ook belangrijk voor vogels, vlinders en bijen. Na een schenking hebben we een deel van de omheining van het parkeerterrein beplant met klimop, zodat deze stenige omgeving met een groener accent is verrijkt. Aan de overkant van de weg zijn onlangs na herbestrating enkele perken ontstaan, die door ons worden beplant met vlinderstruiken (het herkenningsmotief van Het Groene Spoor) en bodembedekkers, zodat het groene lint door ons werkterrein hier weer duidelijk zichtbaar wordt en vogels, vlinders en bijen hun weg kunnen vinden.

Terug naar projecten…